Welkom bij Partytent-Online, wanneer u ons wil bezoeken in onze showroom bent u welkom tijdens de openingsuren. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering.  Bij bestellingen met leveringen, kleine pakketten voor 14:00 uur besteld dezelfde dag verzonden, grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst!

Sluiten

Welkom bij Partytent-Online, wanneer u ons wil bezoeken in onze showroom bent u welkom tijdens de openingsuren. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering.  Bij bestellingen met leveringen, kleine pakketten voor 14:00 uur besteld dezelfde dag verzonden, grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst!

Sluiten

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij bij Partytent-Online met uw persoonlijke gegevens omgaan en welke rechten u in dit kader heeft. Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze landelijke wet regelt de privacy rondom persoonlijke gegevens.

Partytent-Online

Partytent-Online is onderdeel van Bepar (Ondernemersnummer 0534695771), hierna te noemen Partytent-Online, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat al uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Uw privacy volledig wordt beschermd en dat er geen dingen gebeuren met uw gegevens die u niet wenst. Daarvoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Hierin kunt u lezen hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Partytent-Online heeft uw persoonsgegevens in haar bezit en verwerkt deze omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een (natuurlijke)persoon. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Uw bedrijfsnaam
- Naam
- Uw telefoonnummer
- Uw E-mailadres
- Uw IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type

 

Grondslag van de verwerking
Partytent-Online moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Partytent-Online baseert zich voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de grondslag ‘toestemming’.

Contactgegevens:
www.partytent-online.be
Eugeen Meeusstraat 108

2170 Merksem
+32 468 29 66 00

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over/van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouder(s)/voogd(en). Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouder(s)/voogd(en) dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over/van kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder betreffende toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over/van een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@partytent-online.be. Wij zullen deze informatie dan op uw eerste verzoek verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Partytent-Online kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Telefonisch en/of via e-mail contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en prijzen
– Om goederen en diensten aan en/of bij u af te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Partytent-Online neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier alleen om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Partytent-Online) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Partytent-Online bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking waarvoor uw gegevens worden verzameld (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG).

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens 6 maanden Bewaartermijn
Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
Contactgegevens 6 maanden Bewaartermijn
Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
E-mails 6 maanden Bewaartermijn
Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Partytent-Online deelt, danwel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Partytent-Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken
Partytent-Online gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Partytent-Online gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://safeonweb.be/nl/home

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen (privacyrechten)
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Partytent-Online. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid; wat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in ons bezit hebben als een computerbestand naar uzelf of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@partytentonline-be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Partytent-Online wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen en wijzigingen privacyverklaring
Partytent-Online neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen heeft van misbruik van uw gegevens, neemt u dan direct contact met ons op via info@partytent-online.be

Partytent-Online kan deze privacyverklaring aanpassen. De nieuwste versies worden altijd op onze website (www.partytent-online.be) gepubliceerd.