We heten u welkom in onze showroom. Online bestellingen met levering worden gewoon uitgeleverd. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering. Grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst.!

Sluiten

We heten u welkom in onze showroom. Online bestellingen met levering worden gewoon uitgeleverd. Actuele voorraadstatus op de website & gegarandeerde levering. Grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst.!

Sluiten

Disclaimer

Disclaimer voor www.partytent-online.be

Partytent-Online is onderdeel van Bepar bv (ondernemersnummer 0534.695.771) hierna te noemen Partytent-Online, verleent u hierbij toegang tot www.partytent-online.be (“de Website”) en nodigt u uit om uit het aangebodene te kopen.

Partytent-Online behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Partytent-Online spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Partytent-Online.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Partytent-Online. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Partytent-Online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Partytent-Online. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Partytent-Online, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.